wahdatul wujud Tag Archive

Kontroversi Istilah Wahdatul Wujud

Oleh: Syah Reza* Inpasonline.com-Istilah wahdat al-wujud sebenarnya tidak menjadi pembahasan serius dalam tradisi tasawuf, apalagi dikalangan pengamal ilmu tariqah, istilah ini...