prinsip sains islam Tag Archive

Prinsip Sains dalam Islam dan Penerapannya pada Kurikulum di Perguruan Tinggi

Oleh : Wendi Zarman Direktur Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan (PIMPIN) Bandung Pendahuluan Seabad silam atau sebelumnya tidak dikenal istilah sains Islam atau...