peringatan ilmu al-ghazali pelajar Tag Archive

Peringatan Imam al-Ghazali untuk Penuntut Ilmu

Oleh: Muhammad Saad* Ilmu dalam Islam sangat mulia. Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas menyatakan,  ilmu merupakan jamuan hidangan mulya dari Rabb yang Maha Mulya dan Maha Suci....