pendidikan islam Tag Archive

Tiga Masalah Besar Umat Menurut Syed Naquib Al-Attas

Inpasonline.com-Ilmu untuk mengetahui akar masalah umat Islam saat ini adalah ilmu yang sangat penting. Sedangkan untuk mengenali masalah pokok umat memerlukan adab. Karena tanpa...

Pendidikan dan Kepemimpinan

Oleh: Muhammad Ardiansyah   Inpasonline.com-Isu kepemimpinan saat ini menjadi perhatian besar umat Islam. Umat rindu dengan kehadiran pemimpin yang takut kepada Tuhannya dan...

Majelis Ilmu, Jembatan Menuju Surga

Oleh: Muhammad Ardiansyah Inpasonline.com-‘Ilm is Islam. Begitu kata Ilmuwan Barat, Franz Rosenthal. (lihat Knowledge Triumphant, The Concept of Knowledge in Medieval Islam,...

Islamisasi Ilmu Pengetahuan Modern dan Reformasi Pendidikan

Oleh: Masruli Abidin   Inpasonline.com-Reformasi pendidikan1 adalah sebuah keniscayaan, dan suatu hal yang urgen. Urgen dalam menghadapi masalah umat (malaise ummah) yang...

Pendidikan Akhlak Menurut Syekh al-Zarnuji dalam Kitab Ta’limul Muta’allim

Oleh: Alfianoor Rahman Inpasonline.com-Sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, diperlukanlah pengembangan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan...