Tag: nasihat politik imam ghazali

  • Nasihat Politik Imam al-Ghazali

    Nasihat Politik Imam al-Ghazali

    Oleh: Kholili Hasib Inpasonline.com-Hujjatul Islam Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulumuddin juz II mengatakan: “Se sungguhnya, kerusakan rakyat di sebabkan oleh kerusakan para penguasanya, dan kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulama, dan kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan; dan barang siapa dikuasai oleh ambisi duniawi ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil, apalagi…