manusia Tag Archive

Puasa dan Fitrah Manusia

oleh : Kholili Hasib inpasonline.com – Segala jenis peribadatan (ubudiyah) sejatinya tidak lain bentuk khidmah seorang hamba (‘abd) kepada Allah Swt. Manusia dalam...

Manusia dan Filsafat

Oleh: Muhammad Faqih Nidzom* Inpasonline.com-Manusia adalah makhluk yang berakal. Akal atau jiwa rasional inilah yang membedakannya dari yang lain. Dari hewan, yang sama-sama...

Keterasingan Manusia Menurut Karl Marx (Tinjauan Kritis)

Oleh : Derajat Fitra Marandika Inpasonline.com-Alienasi atau keterasingan adalah salah satu konsep penting pemikiran Karl Marx (1818-1883 M) dalam mengkritik sistem kapitalisme....