keislaman Tag Archive

Indonesia, Pancasila dan Islam

“Apabila suatu tujuan teramat suci dan mulia, sukarlah jalan yang harus ditempuh dan banyaklah penderitaan yang akan ditemui di tengah jalan” (Imam Ghazali)...

Kebangsaan dan Keislaman dalam Pandangan KH. Wahid Hasyim

Oleh: Kholili Hasib Inpasonline.com-KH. Wahid Hasyim adalah salah seorang dari sepuluh keturunan langsung KH. Hasyim Asy’ari. Silsilah dari jalur ayah ini bersambung hingga Joko...

Mengurai Masalah Kebangsaan dan Keislaman dalam Perspektif Worldview

Oleh: Ahmad Kholili Hasib Inpasonline.com-“Jangan kita atas nama kebangsaan mengorbankan akidah, namun jangan pula atas nama akidah kita menghorbankan kebangsaan kita. Akidah,...