keislaman Tag Archive

Kebangsaan dan Keislaman dalam Pandangan KH. Wahid Hasyim

Oleh: Kholili Hasib Inpasonline.com-KH. Wahid Hasyim adalah salah seorang dari sepuluh keturunan langsung KH. Hasyim Asy’ari. Silsilah dari jalur ayah ini bersambung hingga Joko...

Mengurai Masalah Kebangsaan dan Keislaman dalam Perspektif Worldview

Oleh: Ahmad Kholili Hasib Inpasonline.com-“Jangan kita atas nama kebangsaan mengorbankan akidah, namun jangan pula atas nama akidah kita menghorbankan kebangsaan kita. Akidah,...