hubungan pancasila dan agama nilai ketuhanan dalam bernegara Tag Archive

Nilai Ketuhanan sebagai Asas Membangun Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

  Oleh: Wardatul Jannah Pendahuluan Sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” bagi bangsa Indonesia memiliki nilai asasi dan strategis. Bagaimana tidak,...