fitrah Tag Archive

Puasa dan Fitrah Manusia

oleh : Kholili Hasib inpasonline.com – Segala jenis peribadatan (ubudiyah) sejatinya tidak lain bentuk khidmah seorang hamba (‘abd) kepada Allah Swt. Manusia dalam...

KONSEP MISTAQ DAN FITRAH KEMANUSIAAN: Suatu Penjelasan tentang Dasar Beragama

Oleh : Ahmad Kholili Hasib inpasonline.com – Pembahasan tentang tujuan manusia diciptakan di dunia dapat dikaitkan dengan konsep mitsaq. Kajian ini berdasarkan pemikiran...