Fenomena Penyempitan Pemikiran Islam adalah Tantangan Internal Umat Tag Archive

Fenomena Penyempitan Pemikiran Islam adalah Tantangan Internal Umat

Salah satu tantangan internal dalam pemikiran Islam adalah munculnya fenomena penciutan atau penyempitan khazanah pemikiran Islam yang luas dan kompleks. Penyempitan pemikiran...