dai fasih menulis dan berbicara Tag Archive

Menarik, Da’i yang Fasih Bicara dan Cakap Menulis

Oleh: Anwar Djaelani Inpasonline.com-“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman...