Donasi

Donasi untuk pengembangan program kegiatan InPAS,

dapat disalurkan melalui

Bank Muamalat

Cab. Darmo Surabaya

no. rek. 9158119599

a.n. Muhammad Masykur

dan atau

menghubungi secara langsung.

Semoga penuh manfaat. Amiin.