April, 2016 Archive

Berfikir dan Beriman

Oleh: Hamid Fahmy Zarkasyi Inpasonline.com-Seorang dosen filsafat Islam di sebuah universitas Islam tiba-tiba memulai kuliahnya dengan kata-kata yang provokatif. Ia...

Citra Arab dalam Naskah Klasik Jawa

Susiyanto Inpasonline.com-Ditilik dari kandungannya, beberapa sastra Jawa anonim seperti Serat Darmagandul dan Suluk Gatholoco nampak berupaya menciptakan segregasi antara Arab...

Loss of Adab dan Kepercayaan Diri Muslim

Oleh: Kholili Hasib* Inpasonline.com-Saat ini ada suatu penyakit mental serius yang menjangkiti kaum Muslimin. Yaitu mental ketidak percayaan diri terhadapa Islam dan sebagai...

Mengaji Akidah Kepada Syekh Abd al-Shomad al-Falimbani

Oleh: Muhammad Ardiansyah Inpasonline.com-Aqidah adalah masalah paling penting dalam agama. Aqidah menjadi landasan segala amal. Beramal tanpa aqidah yang benar ibarat membangun...

Nomenklatur Filsafat Islam

Oleh: Hamid Fahmy Zarkasyi Inpasonline.com-Salah satu bagian terpenting dalam framework kajian orientalis adalah nomenklatur filsafat Islam. Sebab ia berkaitan dengan framework...

Islamisasi telah Berhasil Satukan Rumpun Alam Melayu

Inpasonline.com-Setelah Islam datang dibawa oleh para pendakwah dari Timur Tengah, perubahan-perubahan baik dan mendasar terjadi pada penduduk alam Melayu. Bahasa Melayu yang...