April, 2012 Archive

Kritik atas Teologi Kesetaraan Gender Riffat Hassan

Oleh Luqman Hakim1   A.   Pendahuluan                    Akhir-akhir ini, wacana kesetaraan gender di Indonesia telah menjadi program sosial yang...